Rolnictwo ekologiczne

Pod pojęciem rolnictwa ekologicznego kryje się rolnictwo alternatywne, będące niejako systemem gospodarowania, który przy wykorzystaniu środków pochodzenia naturalnego, które nie są przetworzone technologicznie, pozwala na produkowanie żywności ekologicznej. Ta z kolei, obserwując współczesny rynek, staje się z każdym dniem coraz bardziej popularna. Z miesiąca na miesiąc przybywa nowych zwolenników ekologicznej żywności, uznawanej nie tylko za zdrowszą i zdecydowanie korzystniej wpływającą na kondycję naszego organizmu, ale również za żywność, która sprzyja środowisku naturalnemu.

Zasady ekorolnictwa

Rolnictwo konwencjonalne i rolnictwo ekologiczne, pomimo tego, że nastawione są na podobny cel – produkcję żywności, nie łączy ze sobą zbyt wiele. Oczywiście, jak w każdym interesie, zarówno w przypadku rolnictwa konwencjonalnego, jak również w przypadku rolnictwa ekologicznego, bardzo duże znaczenie ma zysku. Bez zysku nie byłoby bowiem możliwości produkcyjnych, a tym samym sensu produkcji. Nastawienie na zysk, uzyskiwany ze sprzedaży produktów pochodzących z rolnictwa, to jednak jedyna wspólna obu rodzajów rolnictwa.

W przypadku rolnictwa ekologicznego chodzi o coś znacznie więcej. Rolnictwo ekologiczne ma na celu dostarczenie konsumentom żywności pozbawionej sztucznej chemii. Żywności w pełni naturalnej, która pochodzi z kontrolowanych plantacji. W rolnictwie ekologicznym niezwykle ważny jest człowiek i środowisko. W przeciwieństwie do rolnictwa konwencjonalnego, rolnictwo ekologiczne zwraca dużą uwagę na każdy poszczególny etap łańcucha produkcyjnego. W tym łańcuchu niezwykle duże znaczenie mają dostawcy surowców, pracownicy, klienci oraz końcowi odbiorcy produktu. Niemniej ważny jest sam sposób pielęgnacji upraw.

Rolnicy prowadzący uprawy ekologiczne są jednomyślnego zdania, że nawozy mineralne i środki ochrony roślin są szkodliwe dla człowieka. Tym samym w rolnictwie ekologicznym na tego typu środki nie ma miejsca. Rośliny mają rosnąć naturalnie, bez udziały wspomagaczy. Niezwykle ważne w rolnictwie ekologicznym jest także znaczne zmniejszenie obciążenia środowiska, które powstaje na skutek masowej produkcji przemysłowej. Rolnictwo ekologiczne zakłada więc redukcję wykorzystywanych produktów przemysłowych m.in. maszyn, czy środków chemicznych.

Niezwykle ważne w rolnictwie ekologicznym jest także przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie odpadów, a co za tym idzie znaczne ograniczenie powstawania odpadów, które nie nadają się ponownego wykorzystania.

Gospodarstwa ekologiczne, czyli jakie?

Niemal każdy producent żywności, chciałby móc drukować na etykietach swoich produktów, że są ekologiczne. Ekologiczność bowiem stała się współcześnie bardzo modna. Na ekologiczne produkty jest popyt, a więc są też pieniądze. Jednak nie każdy producent żywności może promować swoje produkty sygnaturą „eko food”. Ekologiczna żywność musi pochodzi z ekologicznych gospodarstw. Aby móc jednak za takie uchodzić, trzeba spełnić szereg kryteriów.

Za ekologiczne są uznawane gospodarstwa, w których nie są stosowanie syntetyczne środki ochrony roślin, mające na celu unieszkodliwianie chwastów i innych szkodników roślin (w tym wszelkich chorób). Ekologiczne uprawy są prowadzone w systemie mozaikowym na plantacjach o niewielkiej powierzchni. Właściwa plantacja jest osłaniana uprawami osłonowymi, jak również drzewami, czy krzewami, które tworzą naturalną barierę. W gospodarstwach ekologicznych są powszechnie stosowanie zielone nawozy pochodzenia naturalnego. W gospodarstwach tych używa się wyłącznie maszyny i narzędzia, które mają na celu chronić glebę. W ekologicznym chowie zwierząt niezwykle ważne jest nie podawanie zwierzętom substancji czynnych w postaci hormonów, czy antybiotyków. Ponadto ważne jest to, aby zwierzęta chować w systemie ściółkowym, w efekcie którego powstaje obornik.

http://ciechagro.pl/pl/aktualnosci/grzegorz-i-anna-bardowscy-z-programu-rolnik-szuka-zony-beda-promowac-produkty-ciech-s kardiolog poznań