Rolnictwo ekologiczne

Pod pojęciem rolnictwa ekologicznego kryje się rolnictwo alternatywne, będące niejako systemem gospodarowania, który przy wykorzystaniu…